Motywacja do zmiany pracy

W trakcie wywiadów z kandydatami, których prowadzę kilka dziennie, za każdym razem, bez wyjątku, zadaję pytanie dotyczące motywacji kandydata do ewentualnej zmiany pracy.

Trzy najczęstsze odpowiedzi, które padały PRZED PANDEMIĄ:

⭕️ Wyzwania zawodowe / chęć zmierzenia się z nową branżą lub zakresem odpowiedzialności.
⭕️ Możliwość rozwoju zawodowego / awans pionowy.
⭕️ Aspekt finansowy.

Trzy najczęstsze odpowiedzi, które padają OBECNIE:

⭕️ Zachwiana równowaga pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym / przepracowanie, a w niektórych przypadkach wypalenie zawodowe.
⭕️ Brak elastyczności pracodawcy względem wyboru modelu pracy: praca zdalna / hybrydowa.
⭕️ Możliwość rozwoju zawodowego / awans pionowy lub poziomy.

Kolejność motywatorów nie jest przypadkowa. Wnioski nasuwają się same.

{post}:
Monika Ciesielska
Prezeska w IMSA Search Global Partners. Doświadczona konsultantka w rekrutacjach kadry zarządzającej, w tym członków zarządu, oraz lider zespołu rekrutującego w obszarze IT/Tech. Entuzjastka cyfrowej transformacji procesów HRowych. Podcasterka w "Skrzydlaty HR" i "Top Leaders Club".
O mnie