Kontroferta pracodawcy – czy ją przyjmiesz?

Podjąłeś decyzję o odejściu z pracy, zaakceptowałeś nową ofertę, składasz wypowiedzenie, a Twój obecny pracodawca kładzie na stole kontrofertę.

W większości przypadków oferta jest czysto finansowa i przebija propozycję otrzymaną w nowym miejscu pracy. Bardzo często, dodatkowo, pracodawca docenia Twoje wysiłki, dostrzega zaangażowanie, zapowiada awans w krótkim czasie, a nawet oferuje go tu i teraz.

Fundamentalne w tej sytuacji jest pytanie – dlaczego pracownik odchodzi?

Oczywista jest motywacja pracodawcy składającego kontrofertę:
📍 Motywuje go faktyczna chęć zatrzymania kompetencji w organizacji.
📍 Pragnie zyskać na czasie, który jest mu potrzebny, aby znaleźć zastępstwo.
📍 Ma świadomość kosztów jakie będzie musiał ponieść rekrutując nową osobę.

Zgodnie z raportami Forbes, Business Insider, Bloomberg, czy LinkedIn 80% akceptujących kontrofertę mimo wszystko odchodzi z miejsca pracy w ciągu 6 miesięcy. Kolejnych kilka procent odchodzi w ciągu 18 miesięcy.

Chciałabym postawić dwa pytania:
1. Czy przyjmiesz kontrofertę, czy odejdziesz, bo powody Twojego odejścia wcale się nie zmieniły?
2. Dlaczego pracownicy akceptują kontrofertę i co to oznacza dla ich dalszej kariery w organizacji i satysfakcji zawodowej?

Monika Ciesielska
Prezeska w IMSA Search Global Partners. Doświadczona konsultantka w rekrutacjach kadry zarządzającej, w tym członków zarządu, oraz lider zespołu rekrutującego w obszarze IT/Tech. Entuzjastka cyfrowej transformacji procesów HRowych. Podcasterka w "Skrzydlaty HR" i "Top Leaders Club".
O mnie