Pre-onboarding. Współpraca nie rozpoczyna się w dniu „zero”

Pamiętacie co czuliście w okresie przejściowym pomiędzy złożeniem wypowiedzenia, a pierwszym dniem pracy w nowym miejscu?

❗️ 80% zatrudnionych specjalistów odczuwa niepewność i stres w przededniu rozpoczęcia nowej pracy.

❗️ 28% profesjonalistów rezygnuje z oferty pracy tuż po jej zaakceptowaniu. Powodem rezygnacji są wątpliwości czy podjąłem właściwą decyzję i dobrze wybrałem miejsce i rolę dla siebie.

❗️ 1 na 4 pracowników otrzymuje kontrofertę ze strony pracodawcy. Ponad 50% ją przyjmuje.

Co powinien zrobić pracodawca, aby zminimalizować stres, nie zaznać porzucenia, a nawet ghostingu ze strony pracownika, na którego czeka?

Zadbać o pre-onboarding.

Wdrożenie nowego pracownika to wieloetapowy proces, który nie ogranicza się tylko do pierwszego dnia pracy. W trakcie pre-onboardingu pracodawca może zadbać o załatwienie wielu tematów administracyjnych, ale może też wykazać się kreatywnym sposobem kontaktu i budowania relacji.

Wspólnym mianownikiem każdego z wymienionych pomysłów jest KONTAKT i KOMUNIKACJA.

  1. Rozmowa z przełożonym, w trakcie której poznajemy się, omawiamy cele i projekty, nakreślamy oczekiwania.
  2. Onboarding-manual, który przeprowadzi nowego pracownika przez zawiłości wewnętrznych systemów, identyfikację firmy, sposób komunikowania się (wersja elektroniczna, lub Q&A nagrane w formie filmowej).
  3. Nagranie krótkiego filmu pokazującego biuro, miejsce pracy i zespół, który wita swojego współpracownika.
  4. Sympatyczny prezent – paczka zawierająca przydatne w pracy gadżety firmowe, czekoladki, kartkę z życzeniami miłego rozpoczęcia pracy.
  5. Zaproszenie na spotkanie lub wyjazd integracyjny.
  6. Przedstawienie Buddy’ego, który jeszcze przed rozpoczęciem pracy może być wsparciem dla nowego pracownika.

Czy poczuliście się odpowiednio zaopiekowani w przededniu rozpoczęcia pracy i w trakcie procesu onboardingu? Jakie działania pracodawców były dla Was ważne i zapadły Wam w pamięć?

Monika Ciesielska
Prezeska w IMSA Search Global Partners. Doświadczona konsultantka w rekrutacjach kadry zarządzającej, w tym członków zarządu, oraz lider zespołu rekrutującego w obszarze IT/Tech. Entuzjastka cyfrowej transformacji procesów HRowych. Podcasterka w "Skrzydlaty HR" i "Top Leaders Club".
O mnie