Upadek przyjęć biurowych i rozpad małżeństw. Które pokolenie za to odpowiada?

Czy wiesz, że Sokrates narzekał na młodzież już w 400 roku p.n.e.? Zarzucał młodym „złe maniery, pogardę dla autorytetów i brak szacunku dla starszych”.

Z dużą łatwością obwiniamy poszczególne pokolenia za zmiany, które nam nie odpowiadają. Przykład? Proszę bardzo. Jak podaje The Guardian, Baby Boomers zgarnęli z rynku wszystkie dobrze zlokalizowane nieruchomości i zniszczyli planetę. Millenialsi są odpowiedzialni za rozpad małżeństw, upadek biurowych przyjęć (gdyby się nad tym głębiej zastanowić… 😉), a nawet spadek sprzedaży marmolady.

Socjologowie z kolei kochają używać nomenklatury w odniesieniu do różnych generacji, co de facto prowadzi do stygmatyzacji pokoleń i przypinania im łatek typu „cyfrowi tubylcy”, „lojalni tradycjonaliści” albo „zagubieni w chaosie współczesności” (wypraszam sobie).

Czym jest Generation Gap?

Luka pokoleniowa w kontekście rynku pracy odnosi się do różnic w postawach, wartościach, stylach pracy i oczekiwaniach między różnymi pokoleniami pracowników.

Jak możemy wypełnić lukę pokoleniową?

Wypełnianie luki pokoleniowej wymaga zrozumienia, że różnice między pokoleniami mogą być wartościowe i mogą przyczynić się do różnorodności i innowacyjności w miejscu pracy. Kluczowe jest uwzględnienie tych różnic i dążenie do stworzenia harmonijnego i produktywnego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku. Jak to zrobić?

  • Rozpoznanie preferencji komunikacyjnych różnych pokoleń i dostosowanie sposobu przekazywania informacji.
  • Zapewnienie elastycznych opcji pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy.
  • Stworzenie różnorodnych ścieżek kariery, które umożliwią pracownikom rozwijanie umiejętności w różnych obszarach.
  • Tworzenie programów mentoringowych i szkoleniowych, międzypokoleniowa wymiana wiedzy i perspektyw.
  • Zrozumienie różnic w wartościach i celach między pokoleniami. Młodsze pokolenia mogą być bardziej zainteresowane pracą związaną z misją i wartościami firmy, podczas gdy starsi pracownicy mogą kłaść większy nacisk na stabilność finansową.
  • Tworzenie kultury korporacyjnej, która uwzględnia różnorodność pokoleń, umożliwiając każdemu pracownikowi przyczynienie się do sukcesu firmy na swoich warunkach.
  • Słuchanie i angażowanie, regularny feedback.

To czego jednak potrzeba najbardziej to historycznego zrozumienia z czego wynikają zachowania, style i postawy danego pokolenia. To trochę jak w terapii. Cofamy się do przeszłości, aby zrozumieć jaka jest geneza schematu postępowania. Wychodząc z tego punktu idziemy już w kierunku światła.

Włącz ciekawość 😊

Monika Ciesielska
Prezeska w IMSA Search Global Partners. Doświadczona konsultantka w rekrutacjach kadry zarządzającej, w tym członków zarządu, oraz lider zespołu rekrutującego w obszarze IT/Tech. Entuzjastka cyfrowej transformacji procesów HRowych. Podcasterka w "Skrzydlaty HR" i "Top Leaders Club".
O mnie