Job crafting, czyli jak osiągnąć szczęście w wykonywanej pracy?

Czy  nudną, powtarzalną, pozbawioną inspiracji pracę, która z każdym dniem zbliża Cię do wypalenia zawodowego, możesz zmienić w pracę, którą kochasz?

Tak twierdzą twórczynie pojęcia job craftingu, profesorki Amy Wrzeniewski i Jane Dutton, które poświeciły ostatnie dwie dekady na badanie umiejętności, którą w wolnym tłumaczeniu możemy nazwać – modelowaniem pracy.

📌 Jak złapać byka za rogi wykorzystując job crafting?

1️⃣ Przekształcanie zadań – wykonując przypisane nam obowiązki w inny sposób lub w innym zakresie.

2️⃣ Przekształcanie relacji – skupiając się na kontaktach interpersonalnych, pozwalając na budowanie satysfakcjonujących więzi ze współpracownikami lub klientami.

3️⃣ Przekształcanie poznawcze – redefiniując swoją rolę w organizacji i odnajdując jej sens – co moje działania dają współpracownikom, organizacji, i jej otoczeniu?

📌 Ważnym elementem skutecznego job craftingu jest to, że to pracownik przejmuje inicjatywę, nie czekając aż przełożony przekaże mu/jej instrukcje.

Korzyści, jakie można uzyskać dzięki modelowaniu swojej pracy, obejmują:

✳️ poprawę wyników / efektywności pracy,

✳️ zwiększenie przyjemności,

✳️ rozwój umiejętności,

✳️ zwiększenie ogólnej zdolności radzenia sobie z pracą.

Subtelnie przemodelowując swoją pracę, możesz wykorzystać swoje mocne strony, poprawiając zarówno swoją satysfakcję z pracy, jak i efektywność. Przesuwasz nacisk w pracy na rzeczy, które potrafisz robić naprawdę dobrze, a nie na te, w przypadku których Twoje wyniki mogą być słabsze.

📌  Job crafting pozwoli zwiększyć kontrolę nad własnym życiem zawodowym i może stać się antidotum na wypalenie zawodowe.

Czy macie na koncie tego typu „przemeblowanie” zakresu odpowiedzialności? Być może realizowane nieświadomie i intuicyjnie?

Monika Ciesielska
Prezeska w IMSA Search Global Partners. Doświadczona konsultantka w rekrutacjach kadry zarządzającej, w tym członków zarządu, oraz lider zespołu rekrutującego w obszarze IT/Tech. Entuzjastka cyfrowej transformacji procesów HRowych. Podcasterka w "Skrzydlaty HR" i "Top Leaders Club".
O mnie