Budowanie kultury różnorodności, równości i włączenia
Odcinek #3

Budowanie kultury różnorodności, równości i włączenia

Rozmowa z: Anita Rogalska
Director People & Culture, Poland & Baltics w Philip Morris International

Jak dokonać transformacji biznesowej i jednocześnie nie zatracić budowanej latami kultury organizacyjnej, a wręcz wzbogacić ją o składniki niezbędne do budowania przynależności pracowników do organizacji? Te składniki to różnorodność, równość i włączenie. Składniki, które są remedium na podniesienie retencji w firmie. Powodują, że w tej firmie naprawdę chce się pracować. O tym jak udało się to osiągnąć w Philip Morris International w usłyszymy od Anity Rogalskiej, People & Culture Director Poland & Baltics, prawdziwej prowokatorki zmian, która podzieli się swoimi doświadczeniami i energią, którą niewątpliwie czerpie ze swojej pracy.

Anita Rogalska
Bardzo dużo się benchmark’ujemy. Patrzymy na inne firmy, na firmy technologiczne i widzimy, że najbardziej innowacyjne są te z nich, które są zróżnicowane. Jako firma podjęliśmy świadomą decyzję, że na poziomie menedżerskim chcemy mieć 40% kobiet. W Polsce już jesteśmy w tym miejscu. Natomiast wymaga to bardzo konsekwentnych decyzji, że faktycznie chcemy iść w tym kierunku, a także wybrania właściwego momentu, nie tracąc z oczu kompetencji kandydatów i usuwając bariery tam gdzie one mogą się pojawić.
mówi Anita Rogalska, Director People & Culture, Poland & Baltics w Philip Morris International
Zapraszam na rozmowę o budowaniu kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, równości i włączeniu (DEI)

00:26 - TRANSFORMACJA BIZNESOWA

 • nowa wizja firmy,
 • proces oduczania się,
 • transformacja w firmę równych szans,

09:47 - KULTURA DEI A PRZYNALEŻNOŚĆ

 • ustalenie celów w procesach rekrutacji,
 • budowanie inkluzywnego środowiska pracy,
 • różnorodność, czy przynależność?

16:01 - CERTYFIKAT RÓWNYCH PŁAC

 • warunki otrzymania certyfikatu równych płac,
 • czy to logiczne zapłacić mniej swojej córce, niż swojemu synowi?
 • zastosowanie certyfikatu w praktyce,

19:56 – EFEKTY ŚWIADOMEGO BUDOWANIA KULTURY DEI

 • program „Happy Parents”
 • realna zmiana świadomości liderów,
 • wpływ zmian na efektywność procesów.