Czas przydatności kompetencji
Odcinek #33

Czas przydatności kompetencji

Rozmowa z: Ewa Krupa
HR Director, Culture & People Development w Orange Polska

Jak zauważył Alvin Toffler „Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć ponownie”.

Badania przeprowadzone przez World Economic Forum pokazują, że do 2025 roku około 85 milionów miejsc pracy może zostać zautomatyzowanych, a ponad połowę obecnie wykonywanych przez ludzi obowiązków przejmą roboty. Jak przygotować do tego organizację? Jak przygotować do tego pracowników?

Ewa Krupa
Przed pandemią, mniej więcej dwie trzecie liderów oczekiwało od pracowników podnoszenia kompetencji. Teraz już 9 na 10 liderów oczekuje tego od pracowników. Ta zmiana jest bardzo istotna i trzeba ją przeprowadzać na wielu poziomach. Na pewno jednym z nich jest wymiar strategiczny firmy. W przypadku Orange, przyjęliśmy dwa lata temu strategię dotyczącą wzrostu, która oczywiście zakłada wzrost firmy w pewnych segmentach, ale bardzo ważnym, jednym z czterech kluczowych filarów jest właśnie inwestycja w ludzi, w kapitał ludzki, w podnoszenie kwalifikacji. Wszystko to z bardzo wyraźnie postawioną przez zarząd ambicją, że co najmniej połowa z naszych pracowników, a jest to populacja 9 000 osób, zostanie w miejscu pracy przeszkolona, a część przekwalifikowania do nowych ról. Zdefiniowaliśmy wyraźnie też kierunki. W naszym przypadku to jest praca z danymi, cyberbezpieczeństwo, praca na chmurze, wykorzystanie potencjału sieci 5G.
mówi Ewa Krupa, HR Director, Culture & People Development w Orange Polska
Zapraszam na rozmowę o rozwoju, uczeniu się, oduczaniu, nowych technologiach napędzających zmianę, narzędziach umożliwiających rozwój i zarzadzaniu kompetencjami w organizacji

00:53 – NIEUSTANNY ROZWÓJ

 • zdolność nieustannego uczenia się,
 • czas przydatności zdobytych kompetencji,
 • rozwój w dobie automatyzacji – nadążyć za technologią,
 • rytuały uczenia się w miejscu pracy,

13:39 – RESKILLING I UPSKILLING

 • reskillingu i upskillingu jako narzędzia w trakcie technologicznej zmiany,
 • strategiczne planowanie kompetencji na przykładzie programu „Skills Up”,
 • identyfikowanie i wypełnianie luk kompetencyjnych,

20:49 – ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

 • jak może wyglądać proces reskillingu?
 • efektywność programów szkoleniowych i ich wpływ na budowanie przynależności,
 • promowanie zmiany roli zawodowej w ramach organizacji,
 • wartości jaką niesie ze sobą sukcesja.