Kobiety w zarządach spółek giełdowych
Odcinek #32

Kobiety w zarządach spółek giełdowych

Rozmowa z: Iwona Kozera
Deputy Managing Partner for EMEIA Consulting w EY i Założycielka Fundacji Liderek Biznesu

Badania naukowe wskazują, że odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z mniejszej społecznej gotowości do zaakceptowania kobiet w rolach związanych z pełnieniem władzy, ale też gotowości samych kobiet do pełnienia takich ról. Kobiety nie są postrzegane jako poważne kandydatki do pełnienia poważnych ról. To efekt „think manager, think male”.

Jak wynika z raport Fundacji Liderek Biznesu „Kobiety w spółkach giełdowych” tempo wzrostu udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach, nie tylko jest powolne, ale nawet spada. Zaledwie 10,2% kobiet zasiada w zarządach spółek giełdowych w Polsce. Dla porównania, we Francji wskaźnik ten sięga 45%.

Iwona Kozera
Na początku działalności Fundacji Liderek Biznesu, byłam gorącym przeciwnikiem wprowadzania w Polsce parytetu płci, bo nawet w dyrektywie unijnej nie ma pięćdziesięcioprocentowego udziału kobiet. Wydaje się, że rzeczywiście to rozwiązanie może być postrzegane jako rozwiązanie sztuczne i w związku z tym kobiety, które są promowane, wchodzą do zarządów, wchodzą do rad nadzorczych, mogą być postrzegane jako kobiety, które weszły na te stanowiska dzięki regulacjom dotyczącym parytetów. Natomiast teraz, uważam, że nie da się tego wprowadzić inaczej. Nie da się dojść do tego celu inaczej, bo po prostu za wolno zmienia się otoczenie i sytuacja. Musimy wprowadzić w system jakiś bodziec, który do tego doprowadzi.
mówi Iwona Kozera, Deputy Managing Partner for EMEIA Consulting w EY i Założycielka Fundacji Liderek Biznesu
Zapraszam do rozmowy o równości i różnorodności

01:10 – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I KULTUROWE A POZYCJA KOBIET W BIZNESIE

  • tempo zmian społecznych i kulturowych,
  • parytet płci nie brzmi dobrze,
  • efekt „think manager, think male”

18:17 – NIERÓWNOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE

  • wielkie, rozpoznawalne marki bez śladu kobiet w zarządzie,
  • sankcje kwoty do biznesu narzędziem wspomagającym,
  • nierówności w zarządach i radach nadzorczych,
  • zmiana nie tylko dla kobiet, zmiana dla całej gospodarki,

33:35 – DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS

  • równość płci, równość wynagrodzeń,
  • obecność kobiet w zarządach a zmiana wzorców przywództwa,
  • kobiety wspierające się w biznesie.