Tranzycja płci
Odcinek #34

Tranzycja płci

Rozmowa z: Agnieszka Szamałek-Michalska & Paula Szewczyk
Culture, Diversity & Inclusion Director w CD Projekt & Dziennikarka i autorka książki „Ciała obce”

Rozmawiamy o bardzo ważnym temacie, jakim jest tranzycja płci. Zaprosiłam do rozmowy dwie wspaniałe gościnie, które ten właśnie temat przedstawią z dwóch, różnych perspektyw.

O wsparciu udzielanym osobom transpłciowym i niebinarnym w miejscu pracy roli pracodawcy i wadze komunikacji, opowie Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity & Inclusion Director w CD Projekt, współautorka publikacji „Transformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy”.

O tym czym jest tranzycja płci w ujęciu społecznym i osobistym, o wyzwaniach i trudnościach z jakimi mierzą się osoby transpłciowe na co dzień, opowie z kolei Paula Szewczyk, dziennikarka i autorka fantastycznej książki „Ciała obce”.

Agnieszka Szamałek-Michalska & Paula Szewczyk
Przyszła do nas do firmy, osoba niebinarna, a my już na starcie zauważyliśmy, że zespół dużo mniej odzywa się do tej osoby. I nie wynikało to z tego, że ktoś miał uprzedzenia, ktoś nie chciał rozmawiać, nie był zainteresowany. Okazało, że była tak silna obawa, że użyję niewłaściwej formy, zwrócę się nie tak, jak trzeba i w związku z tym sprawię komuś przykrość, albo wyjdę na jakąś niedouczoną i mało postępową osobę. I to też był jakiś proces oswajania się, że to jest ok się pomylić i jeżeli za tym nie stoi zła intencja, zła myśl, to jest to normalne, bo się tego uczymy.
mówi Agnieszka Szamałek-Michalska,
Culture, Diversity & Inclusion Director w CD Projekt
Zapraszam do ważnej rozmowy, której nie mogło zabraknąć w "Skrzydlatym HR"

01:25 – AKCEPTACJA I WYZWANIA

 • emocjonalne i psychologiczne trudności w procesie tranzycji płci,
 • akceptacja społeczna transformacji fizycznej,
 • wyzwania dnia codziennego w miejscu pracy,
 • komunikacja – co mówić, a czego nie mówić?
 • negatywne reakcje społeczne, poczucie samoakceptacji i własnej wartości,

28:37 – WSPARCIE W TRANZYCJI PŁCI

 • oczekiwane wsparcie w miejscu pracy,
 • jak zadbać o pracowników, którzy są w procesie zmiany płci?
 • zmiana tożsamości płciowej a dynamika i relacje w zespole,
 • równowaga pomiędzy indywidualnymi potrzebami, a oczekiwaniami organizacji,

39:32 – INKLUZYWNE MIEJSCE PRACY

 • tworzenie bezpiecznego i włączającego miejsca pracy,
 • oczekiwane wsparcie HR,
 • znaczenie osób sojuszniczych w organizacji.