Podcast

Top Leaders Club

Rozmowy z liderami globalnego rynku pracy. Omówienie ich drogi zawodowej, stylu zarządzania oraz trudnych decyzji, które podejmowali w trakcie kariery zawodowej.
OD.
3