16 maja 2017
Gazeta Finansowa

Indywidualny plan rozwoju zawodowego – szczyt marzeń pracowników średniego i wyższego szczebla

Podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracownikami na stanowiska menedżerskie, jednym z interesujących pytań jest motywacja do zmiany pracy. Odpowiedź, która pada najczęściej, to możliwość rozwoju zawodowego i wyzwania, jakie organizacja stawia przed nowo zatrudnioną osobą. Pogłębiając wątek rozwoju, o którym wspomina kandydat, prostą drogą dochodzimy do indywidualnych planów doskonalenia, w których menedżerowie widzą dla siebie wiele korzyści.

Decyzja o wyborze kandydata, który zostanie objęty indywidualnym programem rozwojowym, podyktowana jest obserwacją posiadanych zasobów ludzkich, oraz wnikliwą oceną kompetencji, która ma pozwolić ustalić ich poziom. Decydenci firmy wskazują interesujących pracowników, których ocena pracy jest wysoka i którzy posiadają potencjał do objęcia wymarzonej roli. Bardzo często jest ogłaszany nabór wewnątrz firmy i do listy kandydatów dodawani są menedżerowie, którzy sami zgłosili swoje kandydatury. Oczywiście pod warunkiem, że są one zgodne z podstawowymi założeniami. Dodatkowo firma posiłkuje się zasobami rynkowymi, czyli kandydatami zewnętrznymi, rekomendowanymi przez firmę headhunterską.