05 stycznia 2016
Personel Plus

Kiedy warto sięgnąć po Executive Search?

Niezaprzeczalnie taką sytuacją jest rekrutacja na stanowisko kierownicze lub wchodzące w skład zarządu. Rekrutując „wysoko” poruszamy się w wąskiej grupie kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, dające nadzieję, jeśli nie gwarancję, na sukces przedsięwzięcia, którym będą kierować. Kandydatów zbliżonych do oczekiwanego ideału, znajdziemy w bezpośredniej konkurencji lub firmach o podobnej do naszej, specyfice biznesu.

Nie jest w dobrym tonie, aby HR Manager, czy Specjalista, docierał bezpośrednio do kandydata umiejscowionego wysoko w strukturach firm konkurencyjnych. Pomijam aspekt etyczny. To przecież nie jest fair, że próbujemy przeciągnąć kandydata na naszą stronę, a tym samym osłabić firmę konkurencyjną. Co innego, jeśli zajmie się tym zewnętrzny konsultant. Choć wynik jest ten sam, kwestia zatrudnienia takiego kandydata wygląda dużo bardziej elegancko.

Teoretycznie wszystko można zrobić samemu, jednak w niektórych wypadkach może nas to sporo kosztować. No właśnie, czy dużo? Ile tak konkretnie? Prezesi firm, przyciśnięci do muru przez słabą ekonomię, koncentrują się tylko na liczbach. Zatem tylko liczby mogą ich przekonać do zniesienia blokady rekrutacyjnej, którą centrala bardzo często zakładała, nawet w sytuacji gdy polski oddział generował zyski. I tu mam dla Państwa doskonałą wiadomość. Otóż koszty rekrutacji można w prosty sposób przeliczyć.

Godzinowa stawka brutto pracy HR Menedżera jest, 50% niższa niż godzinowa stawka brutto pracy head huntera. Bez względu na to kto będzie rekrutował, w proces rekrutacji zaangażowani będą równolegle bezpośredni przełożony i Dyrektor z poziomu n-1. Koszty szkoleń wprowadzających trzeba będzie ponieść w każdym z wypadków. Po podsumowaniu liczb, kwota pod słupkiem kosztów head huntera, okazuje się być 30% wyższa od kosztu realizacji rekrutacji w oparciu o zasoby wewnętrzne. A więc jednak drożej będzie zlecić rekrutację na zewnątrz. Tak, ale tylko w wypadku pełnego sukcesu, czyli sytuacji, w której zatrudniony przez HR Menedżera kandydat, sprawdzi się w oczekiwanym przez firmę okresie. W przeciwnym wypadku musimy rozpocząć rekrutacje od nowa, ponosząc kolejno wszystkie koszty i dodatkowo tracą to co jest dla najważniejsze, czyli czas. Head hunter zaś udziela gwarancji na rekrutację około 12 miesięcy. Mamy wobec tego pewność, że nie zapłacimy za proces rekrutacji po raz drugi.